Kontakt

Obec Hlince
Hlince 44, 331 41 Kralovice

Telefon: 373 390 050
E-mail:  ouhlince@volny.cz
→Podrobný kontakt


 

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

www.plzensky-kraj.cz/
  http://plzensky.denik.cz/
  Návštěva lékaře  

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 436
TÝDEN: 1714
CELKEM: 219486

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

Informace o provedené opravě mostu nad Dolanským potokem

Typ: ostatní
Most nad Dolanským potokemMost nad Dolanským potokem je opraven, poděkování patří všem podílejícím se subjektům a obcím.

Obec Hlince závěrem roku 2016 na základě opatření obecné povahy Městského úřadu Kralovice, odboru dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu, spočívající v uzavření účelové komunikace vedoucí ze Studené přes most nad Dolanským potokem do Hlinců, z důvodu havarijního stavu mostu nad Dolanským potokem, iniciovala jednání s okolními obcemi a podnikajícími subjekty, o provedení opravy mostu nad Dolanským potokem v režimu jeho běžné údržby, protože jeho oprava byla pro samotnou obec Hlince nad její finanční možnosti. Na svolaném zářijovém jednání pomoc s vlastní opravou mostu přislíbili zástupci společností Double Square Group, s.r.o., KORA PS, s.r.o. a SHR Holovousy, s následnou navazující úpravou dopravního značení, které je nutné provést již z Holovous a ze Studené, přislíbili pomoc starostové obcí Holovousy a Studená, se značením na státních silnicích pak zástupce SÚS PK v Kralovicích.

Cílem opravy mostu nad Dolanským potokem a souvisejících úprav dopravního značení je zachovat provoz na této důležité spojnici mezi našimi obcemi s omezením pouze pro motorová vozidla do 3,5 tuny a jen v jednosměrném provozu, čímž se prodlouží životnost mostní konstrukce na desítky let bez nutnosti dalších velkých oprav a investic.

Vlastní oprava mostu spočívala v opravě korun parapetů mostu, které byly dozděny a celé boční stěny mostu nahozeny vápeno-cementovou maltou, krytí koruny parapetů bylo v celé délce a šířce cca 1,5m provedeno z betonu vyztuženého ocelovou sítí. Na vnitřní hranu betonového krytí koruny parapetů bylo osazeno na každé straně mostu pět kusů betonových svodidel, náhradou za původní parapety ze smíšeného zdiva, které se nedochovaly. Mostovka byla opravena a v celé šíři překryta novou vrstvou asfaltové emulze z důvodu zabezpečení odtoku vody z komunikace mimo těleso mostu, nájezdy na most byly z obou stran zvýrazněny osazením nových patníků, současně byla provedena oprava výtluků asfaltovou emulzí v okolí Dolan. Oprava mostu byla provedena formou „sdružené investice“ obce Hlince a společností Double Square Group, s.r.o., KORA PS, s.r.o. a SHR Holovousy, která byla jedinou možností, vedoucí v závěru roku 2016 k operativnímu provedení opravy mostu nad Dolanským potokem v režimu jeho běžné údržby.

Po sečtení všech nákladů za práce, služby a dodávky, které byly do opravy mostu investovány, lze konstatovat, že celkové náklady na opravu mostu v roce 2016 činily bezmála 400.000,- Kč. Výše uvedené subjekty, které se na této "sdružené investici" podílely, přispěly materiálem, technikou nebo svými zaměstnanci, kteří opravu mostu pod vedením obce Hlince uskutečnili.

Jménem obce Hlince si tímto dovoluji upřímně poděkovat společnostem

Double Square Group, s.r.o., KORA PS, s.r.o. a SHR Holovousy,

za jejich pomoc s opravou mostu nad Dolanským potokem, které si velmi vážím.

Zároveň touto cestou děkuji

obcím Holovousy, Studená a SÚS PK Kralovice,

za nabídku spolupráce při provedení navazujícího dopravního značení,

které obec Hlince využije v průběhu jeho realizace, jež by měla proběhnout v roce 2017.

Po dopracování projektové dokumentace a získání rozhodnutí silničního správního orgánu k provedení svislého dopravního značení, kterým bude provoz na mostu nad Dolanským potokem omezen pro vozidla nad 3,5 tuny se současným svedením do jednosměrného provozu, přistoupí obec Hlince za spolupráce obce Holovousy, obce Studená a SÚS PK Kralovice, podle svých finančních možností k jeho provedení, a to na všech místních komunikacích v katastru i mimo katastr obce Hlince.

O rozsahu provedení nového svislého dopravního značení a výše uvedeném dopravním omezení na mostu nad Dolanským potokem bude obec Hlince veřejnost včas informovat.

Ing. Petr Jirásek, starosta obce Hlince


Příloha

Vytvořeno: 12. 3. 2017
Poslední aktualizace: 13. 7. 2017 23:02