Kontakt

Obec Hlince
Hlince 44, 331 41 Kralovice

Telefon: 373 390 050
E-mail:  ouhlince@volny.cz
→Podrobný kontakt


 

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

www.plzensky-kraj.cz/
  http://plzensky.denik.cz/
  Návštěva lékaře  

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 20
TÝDEN: 1005
CELKEM: 348642

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

Informace o provedené opravě mostu nad Dolanským potokem a realizaci nového svislého dopravního značení na místních komunikacích v katastru obce Hlince

Typ: ostatní
Most nad Dolanským potokemMost nad Dolanským potokem je opraven a v katastru obce Hlince je na místních komunikacích realizováno nové svislé dopravní značení. Poděkování patří všem podílejícím se subjektům a obcím.

Obec Hlince tímto informuje řidiče o provedení nového svislého dopravního značení

a s tím souvisejícím dopravním omezením na mostu nad Dolanským potokem,

zároveň všechny účastníky silničního provozu obec Hlince vyzývá,

aby nové dopravní značení na místních komunikacích v katastru obce Hlince

respektovali a dodržovali.

Obec Hlince závěrem roku 2016 na základě opatření obecné povahy Městského úřadu Kralovice, odboru dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu, spočívající v uzavření účelové komunikace vedoucí ze Studené přes most nad Dolanským potokem do Hlinců, z důvodu havarijního stavu mostu nad Dolanským potokem, iniciovala jednání s okolními obcemi a podnikajícími subjekty, o provedení opravy mostu nad Dolanským potokem v režimu jeho běžné údržby, protože jeho oprava byla pro samotnou obec Hlince nad její finanční možnosti. Na svolaném zářijovém jednání pomoc s vlastní opravou mostu přislíbili zástupci společností Double Square Group, s.r.o., Agrolesy Chříč, s.r.o., KORA PS, s.r.o. a SHR Holovousy, s následnou navazující úpravou dopravního značení, které je nutné provést již z Holovous a ze Studené, přislíbili pomoc starostové obcí Holovousy a Studená, se značením na státních silnicích pak zástupce SÚS PK v Kralovicích.

Cílem opravy mostu nad Dolanským potokem a souvisejících úprav dopravního značení je zachovat provoz na této důležité spojnici mezi našimi obcemi s omezením pouze pro motorová vozidla do 3,5 tuny a jen v jednosměrném provozu, čímž se prodlouží životnost mostní konstrukce na desítky let bez nutnosti dalších velkých oprav a investic.

Vlastní oprava mostu spočívala v opravě korun parapetů mostu, které byly dozděny a celé boční stěny mostu nahozeny vápeno-cementovou maltou, krytí koruny parapetů bylo v celé délce a šířce cca 1,5m provedeno z betonu vyztuženého ocelovou sítí. Na vnitřní hranu betonového krytí koruny parapetů bylo původně osazeno na každé straně mostu pět kusů betonových svodidel, náhradou za původní parapety ze smíšeného zdiva, které se nedochovaly. V závěru roku 2017 byla tato svodidla nahrazena nově vyzděnými parapety a zbylá plocha betonového krytí korun mostu vytvořila po obou stranách mostu chodníky pro pěší.  Mostovka byla opravena a v celé šíři překryta novou vrstvou asfaltové emulze z důvodu zabezpečení odtoku vody z komunikace mimo těleso mostu, nájezdy na most byly z obou stran zvýrazněny osazením nových patníků, současně byla provedena oprava výtluků asfaltovou emulzí v okolí Dolan. Počátkem roku 2018 byly mezi pilíře nově vyzděných parapetů mostu doplněny dřevěné výplně a souběžně bylo dokončeno osazování nového dopravního značení jak v okolí mostu, tak na ostatních místních komunikacích v katastru obce Hlince, v návaznosti pak také částečně v katastru obce Studená a Holovousy. Oprava mostu byla provedena formou „sdružené investice“ obce Hlince a společností Double Square Group, s.r.o., Agrolesy Chříč, s.r.o., KORA PS, s.r.o. a SHR Holovousy, která byla jedinou možností, vedoucí v závěru roku 2016, v roce 2017 a v počátku roku 2018, k operativnímu provedení opravy mostu nad Dolanským potokem v režimu jeho běžné údržby.

Jménem obce Hlince si tímto dovoluji upřímně poděkovat společnostem

Double Square Group, s.r.o., Agrolesy Chříč, s.r.o., KORA PS, s.r.o. a SHR Holovousy,

za jejich pomoc s opravou mostu nad Dolanským potokem, které si velmi vážím.

Po sečtení všech nákladů za práce, služby a dodávky, které byly do opravy mostu investovány, lze konstatovat, že celkové náklady na opravu mostu v letech 2016 až 2018 činily bezmála 500.000,- Kč. Výše uvedené subjekty, které se na této "sdružené investici" podílely, přispěly materiálem, technikou nebo svými zaměstnanci, kteří opravu mostu pod vedením obce Hlince uskutečnili.

Zároveň touto cestou děkuji společnosti Double Square Group, s.r.o.,

obcím Holovousy, Studená a SÚS PK Kralovice,

za spolupráci při realizaci navazujícího dopravního značení,

jehož osazování bylo u mostu a na místních komunikacích dokončeno počátkem roku 2018.

Nové dopravní značení bylo realizováno po dopracování projektové dokumentace a získání rozhodnutí silničního správního orgánu k provedení svislého dopravního značení, kterým se provoz na mostu nad Dolanským potokem omezil pro vozidla nad 3,5 tuny se současným svedením do jednosměrného provozu. Zároveň byly v katastru obce doplněny chybějící směrové ukazatele na okolní obce a osady Dolany a Ptyč, Park Berne, Tábořiště U Potůčků a Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců, v návaznosti pak také částečně v katastru obce Studená a Holovousy.

Ing. Petr Jirásek, starosta obce Hlince

Fotodokumentace z opravy mostu je uvedena níže v příloze:


Příloha

Vytvořeno: 12. 3. 2017
Poslední aktualizace: 3. 4. 2018 23:36