Navigace

Obsah

Nařízení Plzeňského kraje o zřízení přírodního parku Berounka a o omezení využití jeho území

Typ: náš tip
Přírodní park Berounka Rada Plzeňského kraje schválila dne 24. května 2021 zřízení přírodního parku Berounka.

Přírodní park BerounkaRada Plzeňského kraje

rozhodla dne 24. května 2021

o zřízení přírodního parku Berounka

a o omezení využití jeho území

Plzeňský kraj následně vydal nařízení ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje, ročník 2021, částka 3, strana 210, rozeslaném dne 11. června 2021. Toto nařízení nabylo účinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje.

Od konce června 2021 se tak toto nařízení vztahuje na celé katastrální území obce Hlince.

Více o přírodním parku Berounka včetně informací o aktivitách a zajímavostech na jeho území najdete na http://www.prirodniparkberounka.cz.

Celý text uvedený ve věstníku najdete včetně mapového podkladu v příloze nebo zde.


Přílohy

Vytvořeno: 9. 7. 2021
Poslední aktualizace: 18. 7. 2022 17:44
Autor: