Navigace

Obsah

Úhrada poplatku za svoz TKO (tj. popelnic) v roce 2022 a poplatku ze psů v roce 2022

Typ: náš tip
PopelniceInformace o možnostech úhrady poplatku za svoz TKO a poplatku ze psů za rok 2022.

Vážení spoluobčané,

zdůvodu platnosti nového odpadového zákona je způsob odpadového hospodářství obce Hlince pro tříděný odpad (sklo, plasty a tetrapaky, papír, kovy, jedlé oleje a tuky) a směsný komunální odpad od 1. ledna 2022 upraven Obecně závaznou vyhláškou obce Hlince č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství". Sazby u poplatku za svoz směsného komunálního odpadu (tj. odpadu po vytřídění skla, plastů a tetrapaků, papíru, kovů, jedlých olejů a tuků) stanovuje od 1. ledna 2022 Obecně závazná vyhláška obce Hlince č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci". Poplatek ze psů stanovuje od 1. ledna 2022 Obecně závazná vyhláška obce Hlince č. 4/2019, o místním poplatku ze psů".

Více informací o poplatcích, aktuálních cenách, termínech a způsobech úhrady, najdete v příloze této zprávy nebo na webových stránkách obce Hlince, kde zároveň najdete termíny vývozů TKO (popelnic) pro rok 2022, informace o třídění odpadu a také informace o nakládání s odpady při koronavirové pandemii.


Přílohy

Vytvořeno: 20. 12. 2015
Poslední aktualizace: 10. 12. 2021 23:59
Autor: