Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Hlince.

Hlince (dříve Hlinč) jsou obcí, která je tvořena jednou malou vesnicí v severovýchodní části okresu Plzeň-sever, 12 km jihovýchodně od Kralovic. K obci patří osada Ptyč a osada Dolany, pod kterou se nachází v místě původní vsi a tvrze kostel sv. Petra a Pavla. V katastru obce Hlince se nacházejí také chatové oblasti a Lejskův - Kožíškův mlýn s malou vodní elektrárnou, který leží na levém břehu Berounky. V obci a přilehlých osadách žije dnes 85 obyvatel, její katastrální území se rozkládá na 758 ha. PSČ všech adres v obci je 331 41. Obec je součástí Mikroregionu Kralovicko a MAS Světovina.

Pozvánky, oznámení, zprávy a aktuality

29.11.2023 - 16.12.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024

Detail Úřední deska

09.12.2023

Obecní vepřové hody

Obec Hlince a Sbor dobrovolných hasičů Hlince Vás zvou na OBECNÍ VEPŘOVÉ HODY, které se konají v sobotu 9. prosince 2023 od 16.00 hodin v Mysliveckém sále ve Špejcharu ve Hlincích. Účast je nutné nahlásit do 26.11.2023 telefonicky na číslo 724 179 696 nebo 733 519 486.

Detail Kalendář akcí v obci

16.12.2023

Vánoční besídka

Obec Hlince a Sbor dobrovolných hasičů Hlince pořádají v sobotu 16. prosince 2023 od 16.00 hodin v budově obecního úřadu ve Hlincích Vánoční besídku, na kterou jste srdečně zváni. Program večera je uveden v přiložené pozvánce.

Detail Kalendář akcí v obci

01.01.2024

Tradiční novoroční špacír na hrad Krašov

Obec Hlince a Sbor dobrovolných hasičů Hlince pořádají v pondělí 1. ledna 2024 tradiční novoroční špacír na hrad Krašov, na který jste srdečně zváni.

Detail Kalendář akcí v obci

10.09.2023

Přihlašování na dvacátý ročník cyklovyjížďky HLINECKÝM RÁJEM 2024

Cyklovyjížďka je organizovaná obcí Hlince a Sborem dobrovolných hasičů Hlince, jezdí se vždy druhou sobotu v září, což v roce 2024 vychází na 14. září 2024.

Detail Aktuality

20.12.2022

Úhrada poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2024 a poplatku ze psů v roce 2024

Informace o možnostech úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů za rok 2024.

Detail Aktuality

20.12.2022

Svozové dny TKO, tj. popelnic, v letním a zimním období

Termíny vývozů TKO (popelnic) v roce 2023 a 2024 jsou pro obec Hlince, Dolany a Ptyč, uvedeny v příloze.

Detail Aktuality

20.12.2022

Informace o třídění odpadu v obci Hlince

Obec Hlince v souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady rozšířila a upravila systém svozu komunálního odpadu v oblasti tříděných složek odpadu.

Detail Aktuality

17.11.2022

Oznámení o možnosti samovýroby dřeva v obecních lesích obce Hlince

Obec Hlince nabízí občanům možnost samovýroby dřeva v obecních lesích podle aktualizovaných podmínek ze 17. března 2023.

Detail Aktuality

15.11.2022

Autobusový jízdní řád na rok 2023 - PLATNOST OD 11. prosince 2022

Od 11. prosince 2022 platí nový jízdní řád v autobusové dopravě, kromě něj zde najdete také informace jak cestovat s přestupní jízdenkou, jak cestují studenti, jak se objednává "spoj na zavolání" atp.

Detail Aktuality

10.01.2022

V roce 2022 uplynulo 110 let od vysazení jasanů Ota, Zita a Karel na návsi ve Hlincích

V roce 1912 byly ve Hlincích okolo návesní kapličky vysazeny tři Jasany ztepilé (Fraxinus excelsior), nesoucí od té doby jména Ota, Zita a Karel, spolu s nimi byla na křižovatce u Špejcharu vysazena také Lípa srdčitá (Tilia cordata).

Detail Aktuality

09.07.2021

Nařízení Plzeňského kraje o zřízení přírodního parku Berounka a o omezení využití jeho území

Rada Plzeňského kraje schválila dne 24. května 2021 zřízení přírodního parku Berounka.

Detail Aktuality

01.01.2019

Oznamení o termínech zvonění návesní kapličky ve Hlincích

Návesní kaplička ve Hlincích zvoní pravidelně v nastavených časech a také mimořádně 11.11.2019 na "Den válečných veteránů" (1918) a 17.11.2019 na "Den boje za svobodu a demokracii (1939, 1989).

Detail Aktuality

................................ Stavy vodních toků ................................

Hlásná a předpovědní povodňová služba

 

Berounka

Stav a průtok ve stanici Liblín:

http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=2505275

Stav a průtok v ostatních stanicích na řece Berounce a jejích přítocích:

http://hydro.chmi.cz/hpps/#

 

ČHMÚ monitoruje stavy a průtoky na vodních tocích ovlivňující stupně povodňové aktivity toku řeky Berounky. Všechna data ČHMÚ (http://portal.chmi.cz/) jsou volně dostupná.