Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Hlince a jeho vybavení

HasičiSbor dobrovolných hasičů ve Hlincích byl založen 5. května 1938. Již při ustavující schůzi vstoupilo do sboru 33 členů. O rok později, v roce 1939, byla pořízena  motorová stříkačka "osmička" od firmy Smekal Slatiňany, která se bohužel nedochovala. Tato stříkačka nesla jméno „Anna“ po její kmotře Anně Kožíškové z Lejskova - Kožíškova mlýna. Sbor, jak je patrno z pokladní knihy, pořádal každoročně plesy, investoval do stavby zbrojnice a podporoval místní divadelní ochotníky. V poválečném období počet členů mírně klesl a tím i aktivita sboru nebyla tak výrazná. Sboru postupně přibyla motorová dvoukolová stříkačka DS 16  z roku 1942 od SDH Chříč, která byla později přesunuta do SDH Holovousy a nahrazena motorovou dvoukolovou stříkačkou DS 12 z roku 1952 od SDH Slatina. Oba tyto historické stroje se podařilo získat nazpět do SDH Hlince, motorová dvoukolová stříkačka DS 12 z roku 1952 je dodnes udržována v provozuschopném stavu.Hasič

V současnosti jednotka SDH Hlince disponuje jednak náhonovou dvoukolovou stříkačkou - traktorovým čerpadlem TS 8 z roku 2003 a v roce 2007 z pily Kožlany pořízenou motorovou dvoukolovou přenosnou požární stříkačkou PPS 12 R. V současnosti se SDH Hlince rozrůstá a v obci se 75 obyvateli čítá členskou základnu o téměř 40 členech.

Obec Hlince slavnostně udělila dne 24. května 2003 při oslavách 65. výročí vzniku sboru v průběhu hasičské soutěže "O zlatou proudnici" SDH Hlince hasičský prapor se stuhou, který byl financován dobrovolnou sbírkou mezi členy sboru a ostatními občany obce Hlince včetně místních částí Dolany a Ptyč. Při této slavnosti dostala náhonová dvoukolová stříkačka - traktorové čerpadlo TS 8 jméno "Anna - Mirka" po první motorové stříkačce „osmičce“ z roku 1939 a po své kmotře Ing. Mirce Matějkové z Lejskova - Kožíškova mlýna.

Prapor SDH Hlince Traktorová dvoukolová stříkačka TS 8