Navigace

Obsah

L I P O V Á   A L E J   R E P U B L I K Y

 

Znak obce HlinceObec Hlince vysadila v roce 2018Logo Lípy republiky

100 lip u příležitosti 100. výročí založení

samostatného československého státu

(založení První republiky v roce 1918)

Logo Plzeňský kraj

Lipová alej republiky - reportáž ZAK TV "Jak žije Plzeňský kraj"

Lipová alej republiky - informace a fotogalerie

Lipová alej republikyVýsadba lip u místní komunikace Hlince - Ptyč (Park Berne) byla finančně podpořena z dotačního programu Plzeňského kraje "Ochrana přírody 2018", provedena byla svépomocí, navíc byla v tomto významném roce připojena k akci „Lípy republiky 1918 – 2018“ (https://lipyrepubliky.cz).

Obec Hlince zrealizovala další z projektů v oblasti veřejné zeleně, v rámci něhož uskutečnila výsadbu stromků do dlouhé oboustranné aleje lip malolistých Tilia cordata na hranici místní komunikace, spojující východním směrem Obec Hlince s osadou Ptyč (Park Berne). Cílem výsadby nové aleje bylo navrácení chybějícího stromořadí u této cesty, které zaniklo díky intenzivní zemědělské činnosti a dlouholeté neúdržbě ploch, navazujících na komunikaci.

Protože je lípa naším národním stromem a symbolickým stromem Slovanů (...lípa byla prvním stromem, který se vysazoval u lidských obydlí, chránila, léčila, byla krásná a všestranně užitečná...), bylo 100 nových lip vysázeno v roce 2018 obcí Hlince u příležitosti 100. výročí založení samostatného československého státu (založení První republiky v roce 1918) s názvem „Lipová alej republiky“.

Z dálkových pohledů osázení komunikace stromy v této rovinaté části velmi příznivě působí na krajinný ráz místa. Navíc se u části dodané sadby (cca do 40%) jedná o naroubované lípy, kde jsou na lipové podnoži naroubovány rouby několika památných lip z České republiky, čímž vznikla v podstatě „genetická banka“ náhradních stromů těchto památných lip. O výsadbě, důvodu a významu „Lipové aleje republiky“ bude na jejím počátku u obce Hlince informovat text na osazené kamenné desce.

Nová „Lipová alej republiky“ navazuje na kratší, také nově vysázené jednostranné lipové stromořadí od obce Hlince a od navazující místní komunikace na východním okraji obce, tzv. „obchvatu za Špejcharem“, spojujícího státní silnici III/20127 s místní komunikací ze Hlinců směrem na Ptyč.

28. října 2022, v den 104. výročí založení samostatného československého státu, byly mezi rybníkem "V Lužánkách" a požární nádrží vysázeny do jednostranné aleje další čtyři lípy, vypěstované z poškozených stromků, původně vysázených v "Lipové aleji republiky" v roce 2018.

Podrobnější informace o lipové aleji vč fotogrfií jsou k dispozici zde nebo po otevření nadpisu.

V roce 2019 byla Lipová alej republiky ve Hlincích přihlášena do ankety ALEJ ROKU a s počtem hlasů 78 obsadila v republikovém pořadí 24 místo, v regionálních výsledcích jí získané hlasy v Plzeňském kraji postačily na krásné 3 místo (více na http://www.alejroku.cz). Za umístění aleje v anketě děkujeme Vám, kteří jste jí dali svůj hlas.

Lipová alej republiky

Celkem od roku 1990 bylo v obci Hlince a jejím okolí vysazeno:

121 lip – 100 lip v oboustranné aleji a 10 lip v obou jednostranných alejích, 4 lípy u Lužánek, 2 lípy u bývalé školy za Špejcharem, 2 lípy u Potůčkovic kapličky, 2 u hřiště a 1 na návsi u křížku,

21 hrušní – u cesty ke kostelu,

2 smuteční vrby – u rybníka,

což činí dohromady 144 stromů – to už je slušný lesík...