Navigace

Obsah

Program obnovy venkova

POVObec Hlince patří s 90 obyvateli do kategorie nejmenších obcí. Její roční příjmy se pohybují okolo 3 mil. Kč, z toho nedaňové příjmy činí necelých 500 tis. Kč, rozdíl je tvořen příjmy daňovými. Obec je schopná z této částky pokrýt pouze náklady na svůj provoz, a to jen s přijetím různých úsporných opatření. Ani odměny členů zastupitelstva nejsou vypláceny v plné výši, valná část odměn je tak nepřímo zastupiteli věnována např. na akce POV. Tyto se daří realizovat a financovat jen díky dotacím nebo grantům.

Období od roku 2000 do roku 2015

Období od roku 2016 do roku 2020

Období od roku 2021 až dosud

Opravy objektů a veřejného prostranství v obci Hlince jsou připravovány s přihlédnutím k podmínkám daným existencí prohlášení obce Hlince za památkovou zónou lidové architektury z roku 1995. V praxi to znamená, že ne vždy lze některé práce realizovat s co nejmenšími náklady, naopak je třeba často investovat vyšší částky pro dodržení rázu a charakteru vesnice a její zástavby.

O kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců

O kulturně společenském objektu Špejchar čp. 29 ve Hlincích

 

Obec HliPOV_Vesnice rokunce se v roce 2000 umístila na prvním místě v krajském kole soutěže Programu obnovy venkova „Vesnice roku 2000 pro Plzeňský kraj“, získala Zlatou stuhu vítěze krajského kola a v celostátním kole této soutěže byla oceněna pátým místem a oceněním za obnovu památkové zóny a za spolupráci s občany.

V roce 2004 se v krajském kole soutěže Vesnice roku obec umístila v Plzeňském kraji na místě druhém, v roce 2006 získala Ocenění za péči o kulturní památky a v roce 2010 Ocenění za záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců.

Do soutěže Vesnice roku se obec přihlásila opět až v roce 2018, s cílem podpořit svou účastí tuto ojedinělou a smysluplnou aktivitu, kde je možné ve všech oblastech činnosti malých a středních obcí své zkušenosti s péčí o obec nejen případně předávat, ale hlavně získávat. Do kategorie soutěže "Zlatá cihla v Programu obnovy venkova" obec se souhlasem vlastníka, kdy rodinu Potůčkovu zastupovala paní Růžena Potůčková, přihlásila znovuvybudovanou polní výklenkovou kapličku Panny Marie Bolestné, Kaplička která v krajském kole soutěže získala v sobotu 28. července 2018 v Kamenném Újezdě (vítězná obec krajského kola soutěže) toto ocenění v kategorii C - nové venkovské stavby. Za obnovu kapličky, drobné sakrální památky, již obec Hlince záhy po jejím vysvěcení získala "Děkovný list" Ing. Tomáše Jirsy (starosta Hluboké nad Vltavou, senátor PČR) a RNDr. Michala Valenčíka (dokumentace ohrožených sakrálních staveb), ve kterém je mimo jiné uvedeno: "Předejte, prosím, poděkování také lidem, kteří se na obnově památky přímo podíleli." Rád bych tak učinil také touto cestou, přičemž bych chtěl poděkování rozšířit i na ty z Vás, kteří jste obnovu kapličky jakkoliv umožnili a podporovali.

Petr Jirásek, starosta obce