Navigace

Obsah

Dostupné formuláře:

Žádosti o obnovu objektů v památkově chráněném území, o obnovu kulturní památky, a o restaurování kulturní památky, jsou k dispozici na webových stránkách Města Kralovice.

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy lze učinit prostřednictvím webového formuláře provozovaného Archeologickým ústavem Akademie věd ČR.

Žádosti o stanovisko Krajské Hygienické stanice Plzeňského kraje jsou k dispozici na jejich webových stránkách.

Žádosti o stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje jsou k dispozici na jejich webových stránkách.

Všechny žádosti a formuláře jsou dostupné také v sídle obecního úřadu ve Hlincích.