Navigace

Obsah

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv

E-mailová zpráva

Vážení spoluobčané,

obec Hlince pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv, zasílaných přes elektronické komunikační systémy.

Touto službou Vám obec Hlince nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v naší obci, například o konání zasedání zastupitelstva obce, o kulturních a společenských akcích, termínech mimořádných svozů odpadu, o plánovaném přerušení dodávek elektřiny, očkování psů a dalších užitečných informací, spojených se životem v obci Hlince. K tomu však potřebujeme Váš souhlas a Vaší e-mailovou adresu.


Chcete dostávat včasné informace?

Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační e-mailové zprávy.

Po registraci Vaší e-mailové adresy do zasílací databáze Vám budou přicházet informativní e-mailové zprávy. Občané, kteří trvale či přechodně bydlí v objektech s číslem popisným a číslem evidenčním, budou na své e-mailové adresy dostávat od obce Hlince všechny druhy informací, na ostatní e-mailové adresy budou zasílány zejména zprávy o kulturních a společenských akcích v obci, případně důležité a veřejné informace. Za tímto účelem jsou registrované e-mailové adresy v databázi obce Hlince ukládány do několika skupin příjemců e-mailových zpráv s pracovním názvem „TRVALÍ“, „CHATAŘI“ a „OSTATNÍ“, skupinu si můžete při registraci určit nebo průběžně měnit. Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, nebudete tak zahlceni žádnou nežádoucí reklamou a inzercí.

Odpovědět zpět na doručenou informativní e-mailovou zprávu je možné na e-mailovou adresu obce Hlince obec@hlince.cz.


Jak se zaregistrovat?

Stačí odeslat jednu e-mailovou zprávu z vaší e-mailové adresy, na kterou chcete zprávy zasílat a registrace je hotová.

Registrace zasláním e-mailové zprávy s předmětem: REGISTRACE – OBEC HLINCE, ve zprávě pak nejlépe s textem ve tvaru: REGISTRACE – OBEC HLINCE, JMÉNO A PŘÍJMENÍ, ADRESA, SKUPINA

Registrační zprávu zašlete na e-mailovou adresu obce Hlince: obec@hlince.cz

Pro registraci týkající se objektu v katastru obce Hlince s číslem popisným je potřeba v adrese za názvem obce (Hlince, Dolany a Ptyč) uvést číslo popisné - např.: REGISTRACE – OBEC HLINCE, JAN NOVÁK, DOLANY 100, TRVALÍ, v tomto případě je požadováno zasílání zpráv v úrovni pro trvale bydlícího občana, případně pro občana s přechodným pobytem (většinou chalupáři).

Pro registraci týkající se objektu v katastru obce Hlince s číslem evidenčním (chaty) je potřeba v adrese za názvem obce (Hlince, Dolany a Ptyč) uvést číslo evidenční a mezi názvem obce a číslem evidenčním vložit slovo EVID - např.: REGISTRACE – OBEC HLINCE, JAN NOVÁK, PTYČ EVID 100, CHATAŘI, v tomto případě je požadováno zasílání zpráv v úrovni pro občana s přechodným pobytem (většinou chataři).

Pro registraci bez vztahu k jakémukoliv objektu v katastru obce Hlince se registrujete základní zprávou při použití skupiny OSTATNÍ – např.: REGISTRACE – OBEC HLINCE, FRANTIŠEK VOPIČKA, ROKYCANY, MÁNESOVA 1551, OSTATNÍ, v tomto případě je požadováno zasílání zpráv v úrovni pro občana bez trvalého nebo přechodného pobytu.


Jak změnit skupinu příjemce?

Stačí odeslat z vaší e-mailové adresy jednu e-mailovou zprávu (v níže uvedeném znění) na e-mailovou adresu obce Hlince obec@hlince.cz, ve které uvedete skupinu příjemců, do které chcete zařadit:

Předmět: ZMĚNA SKUPINY, ve zprávě pak nejlépe s textem ve tvaru: Změna skupiny příjemců na OSTATNÍ (nebo TRVALÍ, nebo CHATAŘI).

a Vaše e-mailová adresa bude zařazena do zvolené skupiny příjemců e-mailových zpráv.


Jak se odregistrovat?

Tuto službu můžete kdykoliv zrušit. Chcete-li Vaší e-mailovou adresu odebrat z odběru e-mailových zpráv, zašlete na e-mailovou adresu obce Hlince obec@hlince.cz e-mailovou zprávu ve znění:

Předmět: NEZASÍLAT, ve zprávě pak můžete uvést: Žádám o ukončení zasílání zpráv od obce Hlince.

a Vaše e-mailová adresa bude vyřazena ze zasílací databáze.


Pokud Vám již e-mailové zprávy od obce Hlince pomocí této služby přicházejí, registrovat se již nemusíte, byli jste registrováni automaticky.


Příklad odeslané e-mailové zprávy:

From: Obec Hlince [ obec@hlince.cz ]
Sent: Tuesday, March 02, 2016 11:47 AM
To: Jan Novák [ novak.jan@email.cz ]
Subject: Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlince

Dobrý den, 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlince se koná v sobotu 19. března 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Hlincích. Pozvánku a další informace naleznete v příloze nebo na www.hlince.cz.


Další informace:

Doručení odeslaných e-mailových zpráv jejich příjemcům je závislé na stupni a druhu ochrany jejich elektronické pošty a PC, skutečné doručení nelze ze strany obce Hlince ověřovat. V případě, kdy se elektronická pošta vrátí obci Hlince jako nedoručená, bude proveden druhý pokus o její doručení, při opakovaném nedoručení se již další pokus neprovádí.

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají e-mailovou korespondenci, umožníme doručení textu v rozesílaných e-mailových zprávách také na číslo mobilního telefonu pomocí SMS zprávy. Pro registraci Vašeho čísla mobilního telefonu prosím zašlete SMS zprávu s žádostí o registraci podle postupu uvedeného na http://www.hlince.cz v sekci HROMADNÉ ROZESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV.


Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních údajů:

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k nakládání a zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat. Některé kontakty jsme od Vás již získali v minulosti s tím, že je smíme používat za účelem poskytování informací. Svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoliv v budoucnosti zrušit (odvolat) nebo změnit, veškeré informace a možné postupy, které v oblasti nakládání s Vašimi osobními údaji potřebujete, získáte na obecni-urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.


Službu hromadného rozesílání e-mailových zpráv provozuje obec Hlince.

S veškerými dotazy ohledně služby hromadného rozesílání e-mailových zpráv se obracejte na obecní úřad Hlince. Další informace získáte rovněž na webových stránkách http://www.hlince.cz.

Kontaktní informace:

Obec Hlince

Hlince 44

331 41 Kralovice

tel: 373 390 050

mob: 724 074 696

e-mail: obec@hlince.cz

http://www.hlince.cz