Navigace

Obsah

Hromadné rozesílání SMS zpráv

Mobil

Vážení spoluobčané,

obec Hlince pro Vás zprovoznila provoz SMS brány, tj. systému, který slouží

k informování občanů o aktuálním dění v obci formou krátkých textových zpráv (SMS).

Touto službou Vám obec Hlince nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v naší obci, například o konání zasedání zastupitelstva obce, o kulturních a společenských akcích, termínech mimořádných svozů odpadu, o plánovaném přerušení dodávek elektřiny, očkování psů a dalších užitečných informací, spojených se životem v obci Hlince. K tomu však potřebujeme Váš souhlas a Vaše telefonní číslo.


Chcete dostávat včasné informace?

Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora za odeslání SMS zprávy (jedná se o běžné mobilní číslo a nejedná se prémiovou sms).

Po registraci Vašeho telefonního čísla do zasílací databáze Vám budou přicházet informativní SMS zprávy, které nejsou nijak zpoplatněné, náklady s rozesíláním SMS zpráv hradí obec Hlince. Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, nebudete tak zahlceni žádnou nežádoucí reklamou a inzercí.

Odpovědět zpět na doručenou informativní SMS zprávu je možné SMS zprávou pouze okamžitou odpovědí v den doručení informativní SMS zprávy, pozdější odpovědi již systém nedoručuje. Vámi zaslaná SMS zpráva je v tomto případě zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora za odeslání SMS zprávy.


Jak se zaregistrovat?

Stačí odeslat jednu textovou SMS zprávu z vašeho mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotová. Vaše číslo bude poté automaticky zařazeno do zasílací databáze, o přidání do seznamu příjemců Vám bude zaslána potvrzující SMS zpráva.

Registrace zasláním SMS zprávy na telefonní číslo 722 244 244 ve tvaru:

SMSMNGR (mezera) PRIDAT9387 (mezera) JMENO (mezera) PRIJMENI (mezera) ADRESA

Při uvádění adresy s číslem popisným je potřeba za názvem obce, města nebo ulice uvést číslo popisné (psáno bez mezery) - např.: SMSMNGR PRIDAT9387 JAN NOVAK DOLANY OKRUZNI100

Při uvádění adresy s číslem evidenčním (chaty, chalupy) je potřeba za názvem obce, města nebo ulice uvést číslo evidenční a mezi názvem obce, města nebo ulice a číslem evidenčním (psáno bez mezery) vložit slovo EVID (také psáno bez mezery) - např.: SMSMNGR PRIDAT9387 JAN NOVAK DOLANY OKRUZNIEVID100

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.


Jak se odregistrovat?

Stačí odeslat jednu textovou SMS zprávu z vašeho mobilního telefonu, na jehož čísle chcete zrušit odběr zpráv a odregistrování je hotové. Vaše číslo bude poté automaticky vyřazeno ze zasílací databáze, o odebrání ze seznamu příjemců Vám bude zaslána potvrzující SMS zpráva.

Odregistrování zasláním SMS zprávy na telefonní číslo 722 266 266 ve tvaru:

SMSMNGR (mezera) ODEBRAT9387 (mezera)(mezera) DATABAZE

Příklad odhlašovací SMS zprávy: SMSMNGR ODEBRAT9387 Z DATABAZE DEKUJI JAN NOVAK

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.


Pokud Vám již SMS zprávy od obce Hlince pomocí této služby přicházejí, registrovat se již nemusíte, byli jste registrováni automaticky.


Příklad odeslané SMS zprávy:

4. verejne zasedani zastupitelstva obce Hlince se kona v utery 10. zari 2019 od 19.00 hodin. Program a dalsi informace naleznete na www.hlince.cz.

Od: 5030, 60030, apod.

05/06/2019

17:45:08


Další informace:

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení textu v rozesílaných SMS zprávách také na emailovou adresu. Pro registraci Vaší e-mailové adresy prosím zašlete e-mail s žádostí o registraci podle postupu uvedeného na http://www.hlince.cz v sekci HROMADNÉ ROZESÍLÁNÍ E-MAILOVÝCH ZPRÁV.


Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních údajů:

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k nakládání a zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat. Některé kontakty jsme od Vás již získali v minulosti s tím, že je smíme používat za účelem poskytování informací. Svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoliv v budoucnu zrušit (odvolat) nebo změnit, veškeré informace a možné postupy, které v oblasti nakládání s Vašimi osobními údaji potřebujete, získáte na obecni-urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.


Službu hromadného rozesílání SMS zpráv provozuje společnost Interactive Marketing, s.r.o., (provozovatel SmsManager.cz), která je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

S veškerými dotazy ohledně služby hromadného rozesílání SMS zpráv se obracejte na obecní úřad Hlince. Další informace získáte rovněž na webových stránkách http://www.hlince.czhttps://smsmanager.cz/.

 

Kontaktní informace:

Obec Hlince                           Interactive Marketing s.r.o.

Hlince 44                                 V olšinách 2300/75

331 41 Kralovice                     110 00 Praha 10

tel: 373 390 050                      tel: 211 221 920

mob: 724 074 696

e-mail: obec@hlince.cz           e-mail: cc@smsmanager.cz

http://www.hlince.cz                 https://smsmanager.cz/