Navigace

Obsah

Rozpočet Hlince

Daňové
76,50 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 815 000 Kč
Upravený rozpočet 1 919 080 Kč
Skutečné plnění 1 274 025 Kč
Plnění 66,39 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 750 000 750 000 524 150 69,89
Příjem z daně z příjmů právnických osob 350 000 350 000 264 387 75,54
Příjem z daně z nemovitých věcí 301 000 301 000 157 878 52,45
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 280 000 280 000 142 290 50,82
Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad 70 000 0 0 0,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 40 000 40 000 28 591 71,48
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 10 000 10 000 12 851 128,51
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 10 000 10 000 6 933 69,33
Příjem z poplatku ze psů 3 500 3 500 3 300 94,29
Příjem ze správních poplatků 500 500 100 20,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 0 102 980 102 980 100,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 0 70 000 29 537 42,20
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0 1 100 1 028 93,45
Celkem 1 815 000 1 919 080 1 274 025 66,39
sestaveno ke dni 31. 7. 2022