Navigace

Obsah

Rozpočet Hlince

Nedaňové
19,28 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 465 000 Kč
Upravený rozpočet 595 150 Kč
Skutečné plnění 320 993 Kč
Plnění 53,93 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 167 000 217 000 83 513 38,49
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 135 000 135 000 61 500 45,56
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000 100 000 90 000 90,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 32 900 32 900 0 0,00
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 30 000 35 150 10 935 31,11
Příjem z úroků 100 100 45 45,00
Přijaté peněžité neinvestiční dary 0 75 000 75 000 100,00
Celkem 465 000 595 150 320 993 53,93
sestaveno ke dni 31. 7. 2022