Navigace

Obsah

Úřední deska

"Elektronická Úřední deska" obce Hlince vyhovuje zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, svým obsahem je shodná s běžnou "kamennou Úřední deskou". Na "elektronické Úřední desce" obce Hlince se dokumenty po dobu zákonné lhůty na jejich zveřejnění vyvěšují v tzv. "Úřední desce", po uplynutí této lhůty se tyto dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".

Na "Elektronické Úřední desce" najdete vyvěšené dokumenty rozdělené do kategorií "Pozvánky na zasedání zastupitelstva obce", "Obecně závazné vyhlášky" a "Další dokumenty" - tato kategorie je od roku 2018 nově rozdělena ještě na "Směrnice a nařízení", "Rozpočet a hospodaření obce", "Volby" a "GDPR". Od roku 2018 na "Elektronické Úřední desce" naopak již nenajdete kategorie "Usnesení zastupitelstva" a "Zápisy z jednání zastupitelstva", protože to jednak nevyplývá ani z Jednacího řádu obce Hlince a ani ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, navíc nelze v souvislosti se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, opomíjet ani ochranu případných osobních údajů v usneseních a zápisech z jednání zastupitelstva uváděných.

Občané obce Hlince starší 18 let (a další v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uvedené osoby) jsou oprávněni do přijatých usnesení zastupitelstva a také do zápisů z jednání zastupitelstva obce nahlížet. Usnesení a zápisy jsou proto přístupné na obecním úřadu ve Hlincích. Obdobné oprávnění mají občané obce Hlince rovněž ve vztahu k obsahu zápisů z jednání výborů zastupitelstva obce. Jiné osoby, než občané obce Hlince, pak mohou informace o přijatých usneseních, ze zápisů z jednání zastupitelstva obce a zápisů z jednání výborů zastupitelstva obce, získat například prostřednictvím žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.


Volby

Ostatní dokumenty

GDPR