Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: Hlince/39/19

Číslo spisu: ZN/12/Hlince/19

Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy

o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

 

Město Kralovice a Obec Hlince uzavřely dne 07.05.2019 Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků, doba platnosti smlouvy je na dobu určitou od jejího uzavření do 31.03.2023.

Předmět smlouvy: Orgány města Kralovice budou namísto orgánů obce Hlince vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Hlince v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Kralovice věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení o přestupku ve správním obvodu obce Hlince.

Ve Hlincích dne 19.06.2019                                  Ing. Petr Jirásek, starosta obce

Vyvěšeno: 19. 6. 2019

Datum sejmutí: 1. 4. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět