Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: Hlince/314/24

Číslo spisu: ZN/24/Hlince/24

Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber) zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů

Vyvěšeno: 7. 6. 2024

Datum sejmutí: 22. 6. 2024

Zodpovídá: Ing. Petr Jirásek

Zpět