Navigace

Obsah

Informace a pokyny k pronajmutí Špejcharu 2022 a 2023 

 

 

Při akcích budou dodržována platná protiepidemiologická opatření podle aktuálních podmínek pro jejich pořádání. Děkujeme za pochopení.

Úhradu poplatků za pronajmutí objektu je možné provést bezhotovostní platbou, informace a potřebné údaje obdržíte na některém z kontaktů obce Hlince.

Myslivecký sál