Navigace

Obsah

Přírodní park BerounkaPřírodní park Berounka

byl zřízen rozhodnutím

Rady Plzeňského kraje

ze dne 24. května 2021

 

 

Plzeňský kraj následně vydal nařízení ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje, ročník 2021, částka 3, strana 210, rozeslaném dne 11. června 2021. Toto nařízení nabylo účinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje.

Od konce června 2021 se tak na celé katastrální území obce Hlince vztahuje platnost nařízení o zřízení Přírodního parku Berounka a o omezení využití jeho území. Více o přírodním parku Berounka včetně informací o omezeních, zajímavostech, památkách nebo aktivitách na jeho území, najdete na http://www.prirodniparkberounka.cz.

Celý text uvedený ve věstníku najdete včetně mapového podkladu v příloze nebo zde.

Berounka pod Hlincema

Berounka pod Hlincema