Kontakt

Obec Hlince
Hlince 44, 331 41 Kralovice

Telefon: 373 390 050
E-mail:  obec@hlince.cz
→Podrobný kontakt


 

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

www.plzensky-kraj.cz www.mesta.obce.cz www.portal.gov.cz/portal/obcan
 www.facebook.com/utulekNemcovice www.spovcr.cz www.mas-svetovina.cz
 www.epusa.cz www.mikroregion-kralovicko.cz www.navstevalekare.cz
  www.kralovice.cz/socialni-sluzby  

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:618
TÝDEN:3193
CELKEM:1381339

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

Územní plán Hlince

Císařské povinné otisky map Stabilního katastru Čech (1824-1843) Zdroj: Státní ústřední archiv Praha

OBEC HLINCE, KRAJ PLZEŇSKÝ, OKRES PLZEŇ - SEVER

Územní plán Hlince vydalo Zastupitelstvo obce Hlince formou opatření obecné povahy na svém zasedání dne 17. září 2022 pod číslem usnesení 252/2022, opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 12. října 2022.

a) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST

 1. ÚZEMNÍ PLÁN
 2. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

b) ÚZEMNÍ PLÁN - GRAFICKÁ ČÁST

 1. Výkres základního členění území
 2. Hlavní výkres
 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

     ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - GRAFICKÁ ČÁST

 1. Koordinační výkres
 2. Výkres širších vztahů
 3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

c) PŘÍLOHY

 1. Panorama
 2. Schéma 1_Vojenské mapování_Hlince, Dolany a Ptyč
 3. Schéma 2_Císařské povinné otisky_Dolany a Ptyč
 4. Schéma 3_Císařské povinné otisky_Hlince
 5. Schéma 4_Ortofotomapa1954 a 2020_Hlince, Dolany a Ptyč

 

Návrh prostorového a hmotového uspořádání rozvojové plochy Z1 a Z2 Hlince

 1. Pohled sever - jih
 2. Pohled západ - východ

Rozvojové plochy Z1 a Z2 jsou nově vymezené plochy, které nejsou zasíťovány a nejsou zde vyřešeny majetkoprávní vztahy. Pro novou zástavbu bude zastupitelstvem obce vypracován a schválen závazný regulativ. V současné době není na předmětných pozemcích z výše uvedených důvodů možná jakákoliv zástavba.

Objednatel: Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Kralovice

Pořizovatel: Městský úřad Kralovice, Odbor regionálního rozvoje a územního plánu, Manětínská 493, 331 41 Kralovice

Zhotovitel: Ing.arch. Ladislav Bareš, 5. května 61/1143, 140 00 Praha 4

Datum: 08/2022

Logo PK

TENTO PROJEK BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2021