Kontakt

Obec Hlince
Hlince 44, 331 41 Kralovice

Telefon: 373 390 050
E-mail:  obec@hlince.cz
→Podrobný kontakt


 

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

www.plzensky-kraj.cz www.mesta.obce.cz www.portal.gov.cz/portal/obcan
 www.facebook.com/utulekNemcovice www.spovcr.cz www.mas-svetovina.cz
 www.epusa.cz www.mikroregion-kralovicko.cz www.navstevalekare.cz
  www.kralovice.cz/socialni-sluzby  

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:456
TÝDEN:3031
CELKEM:1381177

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR

I. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě "Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES" (dále jen "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"), Vám na tomto místě poskytujeme informace o Vašich právech, souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je Obec Hlince.
Pokusili jsme se tyto informace připravit v co nejsrozumitelnější formě a doporučujeme Vám, abyste si je pečlivě přečetli. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám Váš dotaz vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů je:

LogoObec Hlince

se sídlem: Hlince 44, 331 41 Kralovice

IČ: 00572934

GSM: +420 724 074 696

e-mail: obec@hlince.cz

(dále jen „správce“)                                         

Kontaktovat nás můžete písemně na adresu sídla obce nebo prostřednictvím e-mailu obec@hlince.cz

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Mimo situací, vyplývajících tzv. „ze zákona“, tj. majících oporu v platných zákonných normách, které zpracování Vašich osobních údajů správci umožňují nebo dokonce stanovují, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem zasílání novinek, pozvánek a informací formou e-mailových zpráv nebo SMS zpráv, případně v tištěné podobě.

Zde najdete více konkrétních informací k následujícímu textu a postupům.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem na adresu správce obec@hlince.cz.
Svým souhlasem nám umožníte zpracovávat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu následujících 10 let nebo do doby obdržení Vašeho pokynu k jejich vymazání. Některé kontakty jsme od Vás již získali v minulosti s tím, že je smíme používat za účelem poskytování informací. Svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoliv v budoucnu zrušit (odvolat) nebo změnit, veškeré informace a možné postupy, které v oblasti nakládání s Vašimi osobními údaji potřebujete, najdete v textu těchto pravidel.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu

 • jméno a příjmení;
 • název organizace;
 • e-mail (pro doručování novinek, pozvánek a informací v elektronické podobě včetně jejich elektronických příloh);
 • telefonní číslo (pro doručování novinek, pozvánek a informací bez jejich příloh);
 • kompletní poštovní adresa (pro doručování tištěných materiálů);
 • rodné číslo / datum narození
 • IČ / DIČ.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k nakládání a zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené písemné smlouvy, na jejichž základě je zavazujeme k dodržování těchto Pravidel nakládání s osobními údaji a k dodržování platných právních předpisů, vztahujících se k nakládání a zpracování osobních údajů.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

UPLATNĚNÍ PRÁV PŘI NAKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem na adresu správce obec@hlince.cz.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro výše uvedený účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail správce obec@hlince.cz.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI NA NAKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

LogoÚřad pro ochranu osobních údajů

se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

IČO: 708 37 627   www: https://www.uoou.cz

 

II. INFORMACE O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBEC HLINCE

Za poskytovatele služby pověřence pro ochranu osobních údajů

LogoSMS-služby s.r.o.

se sídlem: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

IČO: 06784771

je hlavní odpovědnou osobou ve vztahu k Obci Hlince pro výkon úkolů

pověřence pro ochranu osobních údajů

Roman Svoboda, DiS.

GSM: +420 722 796 533

e-mail: roman.svoboda@sms-sluzby.cz

 

III. KONTROLNÍ ZÁZNAM A DALŠÍ ÚDAJE, DOKLÁDAJÍCÍ SOULAD OBCE HLINCE S GDPR

 

IV. S OSOBNÍMI ÚDAJI JE NAKLÁDÁNO V SOULADU SE SMĚRNICÍ OBCE HLINCE

 • č. 1/2021 o nakládání s osobními údaji