Kontakt

Obec Hlince
Hlince 44, 331 41 Kralovice

Telefon: 373 390 050
E-mail:  obec@hlince.cz
→Podrobný kontakt


 

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

www.plzensky-kraj.cz www.mesta.obce.cz www.portal.gov.cz/portal/obcan
 www.facebook.com/utulekNemcovice www.spovcr.cz www.mas-svetovina.cz
 www.epusa.cz www.mikroregion-kralovicko.cz www.navstevalekare.cz
  www.kralovice.cz/socialni-sluzby  

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 140
TÝDEN: 664
CELKEM: 775766

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: Hlince/464/21

Číslo spisu: ZN/37/Hlince/21

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice provozně-technický pracovník obce Hlince

VEŘEJNÁ VÝZVA

na obsazení pracovní pozice

provozně-technický pracovník obce Hlince

Popis pracovních činností:

 • správa nemovitostí obce (koordinace a provádění oprav, údržby a úklidu, zajištění přípravy, předávání a převzetí objektů k pronájmům),
 • správa mobiliáře obce (zajištění oprav, údržby, provozuschopnosti a úklidu),
 • technické a organizační zajištění příprav a průběhu společenských akcí,
 • obsluha, údržba a opravy komunální techniky,
 • údržba veřejné zeleně a úklid sněhu v okolí nemovitostí obce,
 • úprava, údržba a úklid veřejných prostranství včetně místních komunikací.

Požadavky:

 • vzdělání SŠ, SO nebo SŠ s maturitou (výhodou jsou technické obory),
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • časová flexibilita, flexibilita v místě práce a vysoké pracovní nasazení,
 • samostatnost, zodpovědnost a zručnost při práci,
 • zkušenost v práci se zahradní technikou a mechanizací (praxe s podobnou činností výhodou),
 • základní znalost práce s PC výhodou,
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič.

K přihlášce zájemce musí připojit:

 • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnánícha odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doložení praxe,
 • souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů ve spojení s personální agendou Obecního úřadu Hlince.

Podmínky pracovního poměru:

 • místo výkonu práce: Hlince, Dolany a Ptyč + celé katastrální území obce Hlince,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce,
 • pracovní úvazek 1,0,
 • platové zařazení podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v aktuálním znění:
 •      v platové třídě odpovídající dosaženému vzdělání,
 •      platový stupeň dle uznatelné praxe,
 •      možnost pohyblivé složky mzdy ve formě osobního příplatku nebo odměny,
 • předpokládaná výše měsíčního platu (mzdy):
 •      ve zkušební době podle platové třídy a dosaženého platového stupně,
 •      po uplynutí zkušební doby podle fondu pracovní doby příslušného měsíce cca. 20.000,- Kč (čistá mzda včetně pohyblivé složky mzdy ve formě osobního příplatku nebo odměny),
 • předpokládaný termín nástupu: 1. dubna 2022, případně dle dohody.

Podání přihlášky:

 • přihlášku v písemné formě, v zalepené obálce označené slovy „Neotvírat – PTP“, doručte i s přílohami nejpozději do 28. února 2022 na adresu: Obecní úřad Hlince, Hlince 44, 331 41 Kralovice,
 • bližší informace podá starosta obce Ing. Petr Jirásek, mobil. 724 074 696, e-mail: obec@hlince.cz,
 • na později doručené přihlášky nebude brán zřetel,
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

Přílohy:

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice provozně-technick pracovník obce Hlince

Přihláška do výběrového řízení obce Hlince na pracovní pozici provozně-technický pracovník

 

 

 

Vyvěšeno: 1. 9. 2021

Datum sejmutí: 28. 2. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět