Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Hlince.

Hlince (dříve Hlinč) jsou obcí, která je tvořena jednou malou vesnicí v severovýchodní části okresu Plzeň-sever, 12 km jihovýchodně od Kralovic. K obci patří osada Ptyč a osada Dolany, pod kterou se nachází v místě původní vsi a tvrze kostel sv. Petra a Pavla. V katastru obce Hlince se nacházejí také chatové oblasti a Lejskův - Kožíškův mlýn s malou vodní elektrárnou, který leží na levém břehu Berounky. V obci a přilehlých osadách žije dnes 74 obyvatel, její katastrální území se rozkládá na 758 ha. PSČ všech adres v obci je 331 41. Obec je součástí Mikroregionu Kralovicko a MAS Světovina.

Vyjádření solidarity s ukrajinským lidem

Pozvánky, oznámení, zprávy a aktuality

30.06.2022 - 16.07.2022

Závěrečný účet obce Hlince za rok 2021

Detail Úřední deska

28.06.2022

Informace o změně ordinačních hodin v ordinaci ve Chříči

Ordinace MUDr. Havlína bude v pondělí 4. července 2022 v Kozojedech a ve čtvrtek 7. července 2022 ve Chříči UZAVŘENA.

Detail Aktuality

02.07.2022

Pouť ke kostelu sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců

U kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců se v sobotu 2. července 2022 uskuteční pouťové odpoledne.

Detail Kalendář akcí v obci

05.07.2022 - 17.07.2022

Výstava umělecké tvorby regionálních umělců

5. až 17. července 2022 se v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců koná výstava umělecké tvorby regionálních umělců (obrazy, sochy, řezby, malby, fotografie, plastiky).

Detail Kalendář akcí v obci

08.07.2022 - 09.07.2022

Kontrola a čištění spalinových cest (komínů)

Kontrola a čištění spalinových cest (komínů) za kotlem s výkonem do 50 kW, dle zákona č. 320/2015 Sb. o HZS ČR

Detail Kalendář akcí v obci

17.05.2022 - 30.06.2022

Návrh závěrečného účtu obce Hlince za rok 2021

Detail Úřední deska

21.10.2022

Provedení kontroly technického stavu a provozu zdrojů vytápění na pevná paliva (kotlů)

Obec Hlince Vám předává informaci o termínu provedení kontroly kotlů – povinnost vlastníků nemovitostí ve vztahu k ochraně ovzduší o kontrolách technického stavu a provozu zdrojů vytápění na pevná paliva (kotlů) dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

Detail Kalendář akcí v obci

10.01.2022

110. výročí vysazení jasanů Ota, Zita a Karel na návsi ve Hlincích

V roce 1912 byly ve Hlincích okolo návesní kapličky vysazeny tři Jasany ztepilé (Fraxinus excelsior), nesoucí od té doby jména Ota, Zita a Karel, spolu s nimi byla na křižovatce u Špejcharu vysazena také Lípa srdčitá (Tilia cordata).

Detail Aktuality

12.12.2021

Autobusový jízdní řád na rok 2022 - PLATNOST OD 12. prosince 2021

Od 12. prosince 2021 platí nový jízdní řád v autobusové dopravě, kromě něj zde najdete také informace jak cestovat s přestupní jízdenkou, jak cestují studenti, jak se objednává "spoj na zavolání" atp.

Detail Aktuality

10.12.2021

Úhrada poplatku za svoz TKO (tj. popelnic) v roce 2022 a poplatku ze psů v roce 2022

Informace o možnostech úhrady poplatku za svoz TKO a poplatku ze psů za rok 2022.

Detail Aktuality

07.12.2021

Svozové dny TKO, tj. popelnic v letním a zimním období

Termíny vývozů TKO (popelnic) v roce 2022 jsou pro obec Hlince, Dolany a Ptyč, uvedeny v příloze.

Detail Aktuality

06.12.2021

Informace o třídění odpadu v obci Hlince a informace o nakládání s odpady při koronavirové pandemii

Obec Hlince v souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady rozšířila a upravila systém svozu komunálního odpadu v oblasti tříděných složek odpadu. Zároveň uveřejňujeme postupy, jak s odpady nakládat v době koronavirové pandemie.

Detail Aktuality

09.07.2021

Nařízení Plzeňského kraje o zřízení přírodního parku „Berounka“ a o omezení využití jeho území

Rada Plzeňského kraje dne 24. května 2021 schválila zřízení přírodního parku „Berounka“.

Detail Aktuality

18.12.2020

Oznámení o možnosti samovýroby dřeva v obecních lesích obce Hlince

Obec Hlince nabízí občanům možnost samovýroby dřeva v obecních lesích podle aktualizovaných podmínek z 18. prosince 2020.

Detail Aktuality

01.01.2019

Oznamení o termínech zvonění návesní kapličky ve Hlincích

Návesní kaplička ve Hlincích zvoní pravidelně v nastavených časech a také mimořádně 11.11.2019 na "Den válečných veteránů" (1918) a 17.11.2019 na "Den boje za svobodu a demokracii (1939, 1989).

Detail Aktuality

................................ Stavy vodních toků ................................

Hlásná a předpovědní povodňová služba

 

Berounka

Stav a průtok ve stanici Liblín:

http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=2505275

Stav a průtok v ostatních stanicích na řece Berounce a jejích přítocích:

http://hydro.chmi.cz/hpps/#

 

ČHMÚ monitoruje stavy a průtoky na vodních tocích ovlivňující stupně povodňové aktivity toku řeky Berounky. Všechna data ČHMÚ (http://portal.chmi.cz/) jsou volně dostupná.