Kontakt

Obec Hlince
Hlince 44, 331 41 Kralovice

Telefon: 373 390 050
E-mail:  obec@hlince.cz
→Podrobný kontakt


 

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

www.plzensky-kraj.cz  www.mesta.obce.cz  www.portal.gov.cz/portal/obcan
 www.facebook.com/utulekNemcovice www.spovcr.cz  www.mas-svetovina.cz
 www.epusa.cz www.mikroregion-kralovicko.cz www.navstevalekare.cz
  www.kralovice.cz/socialni-sluzby  

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:1911
TÝDEN:22083
CELKEM:1317316

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

O Špejcharu čp. 29 ve Hlincích

ŠpejcharObjekt čp. 29 ve Hlincích, umístěný v katastrálním území Hlince na st.p.č. 28/1 se zahradou parc.č. 530, s místním názvem „Špejchar“, se nachází ve východní části zástavby obce Hlince. Částečně je již zachycený na mapě stabilního katastru z roku 1841. Jedná se o historický objekt, který není prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku, nachází se však v památkově chráněném území – Vesnické památkové zóně Hlince. Dnes se jedná o stavbu složenou ze tří odlišných zděných částí, tvořících dohromady půdorys písmene „T“. Východní nejvyšší a nejstarší patrová část krytá polovalbovou střechou byla původně postavena jako obecní sýpka, která na sklonku 20. století sloužila i k obytným účelům. K její západní štítové stěně byl v období první republiky přistavěn společenský sál krytý valbovou střechou. Severní nejnižší kamenná část objektu, krytá sedlovou střechou, sloužila jako lednice (sklep), k sýpce byla v první polovině 20. století propojena přístavbou s pultovou střechou, která, byť ze stavebně-technického hlediska nejmladší, byla na konci stejného století v havarijním stavu. Na zahradě je severně od sálu umístěn objekt venkovních suchých záchodků, které jsou dodnes v provozuschopném stavu.

Objekt Špejcharu koupila obec Hlince v prosinci roku 2012 a bývalá obecní sýpka se společenským sálem, sklepem a zahradou se tak staly opět majetkem obce Hlince, která nechala zpracovat projekt obnovy Špejcharu tak, aby po opravě a přestavbě vyhovoval dnešním požadavkům na objekty „kulturně-společenského charakteru“. V roce 2015 byla obnova celého objektu zahájena první etapou s názvem „Stavební úpravy kulturního objektu čp. 29 ve Hlincích, I. etapa – vestavba sociálního zařízení a obnova střechy špýcharu“, spočívající v realizaci toalet, opravě kuchyně, položení a napojení nové kanalizace z kuchyně a toalet, realizace nové jímky, demolice přístaveb mezi venkovním sklepem a objektem špýcharu, úpravě objektu venkovního sklepa, opravě studny, opravě sklepa pod podlahou kuchyně, chodby a toalet a opravě střechy nad částí špýcharu. Tato první etapa obnovy Špejcharu, plánovaná k dokončení v závěru roku 2018, byla stavebně a technicky zrealizována o rok dříve. DokoSýpkance se v roce 2017 podařilo souběžně realizovat opravu a zařízení kuchyně, výměnu oken v kuchyni, a opravu elektroinstalace, provedenou i v Mysliveckém sále. Souběžně byla provedena etapa s názvem „Stavební úpravy kulturního objektu Špejchar čp. 29 ve Hlincích – obnova venkovního sklepa“, který byl kompletně obnoven, ačkoliv byl v havarijním stavu, opraven byl také objekt venkovních suchých záchodků. V roce 2018 pokračovala rekonstrukce etapou „Stavební úpravy kulturního objektu Špejchar čp. 29 ve Hlincích – obnova oken a dveří“, v Mysliveckém sále byla výměněna okna za repliky, namísto vstupních dveří byly v kopii navráceny původní dvoukřídlé kazetové vstupní dveře s nadsvětlíkem, realizováno bylo nové zádveří započata byla obnova a výměna části podlahy na sále, realizováno bylo nové zádveří, výměny se dočkaly i dveře ve spojovací chodbě, sál byl v závěru těchto prací kompletně vybílen. Ve vzájemné spolupráci s trvalým nájemcem celého objektu Špejcharu Mysliveckým sdružením Chříč, z.s., prošly opravou a údržbou trofeje a obrazy, zdobící stěny sálu. Výměny se dočkaly i oboje vstupní dveře do spojovací chodby. Poslední práce, potřebné pro kompletní dokončení obnovy celého Špejcharu, byly realizovány v  roce 2019 v etapě s názvem „Závěrečná etapa stavebních úprav kulturního objektu Špejchar čp. 29 ve Hlincích – celková obnova fasád“. Provedena byla výměna dřevěné podlahy a instalace dřevěného obložení stěn na sále, nová zpevněná nástupní plocha před jižní stranou objektu, oprava a nátěr fasády celého objektu, osazení nového oplocení zahrady a uzavření celého areálu na půdorysu vesnické usedlosti.

Myslivecký sálObjekt Špejcharu je dlouhodobě pronajat Mysliveckému sdružení Chříč, z.s., o čemž svědčí bohatá myslivecká výzdoba sálu, naprosto ojedinělá v blízkém i vzdáleném okolí. Myslivci v objektu pořádají myslivecké zábavy a schůze, zakončují zde hony a naháňky. Na Myslivecký sál navazuje plně vybavená kuchyň s výčepem a barem, nechybí ani moderní toalety. Obec v objektu pořádá různé akce a zábavy, zakončovány jsou zde v posledních letech cyklistické vyjížďky „Hlineckým rájem“ organizované obcí a místním „Bajk klubem“. Dlouhodobě je objekt pronajat také Sboru dobrovolných hasičů Hlince, konají se zde hasičské schůze, členům slouží objekt k setkávání, v současnosti zde provozují pohostinskou činnost v „Hasičské hospodě“. Předpokládá se, že společné užívání Špejcharu bude i nadále pokračovat a objekt Špejcharu bude sloužit veřejnosti jako kulturně-společenský objekt. K pořádání individuálních kulturně společenských akcí různého druhu (spolkové akce, oslavy jubileí, svatební hostiny atp.) mimo činnost naplánovanou obcí, mysliveckým sdružením a místními hasiči, je Špejchar obcí Hlince pronajímán také dalším zájemcům.