Navigace

Obsah

Rozpočet Hlince

Finanční transfery
4,22 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 70 000 Kč
Upravený rozpočet 75 769 Kč
Skutečné plnění 70 294 Kč
Plnění 92,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 70 000 70 000 41 125 58,75
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 0 23 400 0,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 5 769 5 769 100,00
Celkem 70 000 75 769 70 294 92,77
sestaveno ke dni 31. 7. 2022