Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: Hlince/806/22

Číslo spisu: ZN/38/Hlince/22

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta ČR v roce 2023 + Senam volebních stanovišť DRIVE-IN

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta ČR v roce 2023

Senam volebních stanovišť DRIVE-IN v Plzeňském kraji

 

TELEFONNÍ ČÍSLA NA KÚPK
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE V SOULADU S § 16 ODST. 2
ZÁK. Č. 411/2022 SB. ZVEŘEJŇUJE TELEFONNÍ ČÍSLA, NA
KTERÝCH MOHOU OPRÁVNĚNÍ VOLIČI, KTEŘÍ SE NACHÁZEJÍ V
IZOLACI Z DŮVODU COVID-19, ŽÁDAT VE VOLBĚ PREZIDENTA
REPUBLIKY V ROCE 2023 O HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ
PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY


tel. č. 377 195 486 nebo tel. č. 377 195 562


Požádat lze na výše uvedených telefonních číslech v následujících termínech:
pondělí, středa: od 08.00 do 17:00 hod.
úterý, čtvrtek: od 08.00 do 15:00 hod.
pátek: od 08:00 do 13:00 hod.

I. kolo - nejpozději ve čtvrtek 12. ledna 2023 do 20:00 hod.!
II. kolo - nejpozději ve čtvrtek 26. ledna 2023 do 20:00 hod.!


Oprávněný volič sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození,
adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území
příslušného kraje, a telefonní číslo.


Oprávněný volič, který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
(I. kolo) a případně ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo), požádá o zajištění tohoto
způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde oprávněný volič pobývá.


Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky pro I. kolo volby proběhne v pátek
13. ledna 2023 v čase od 8.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 v čase
od 8.00 do 14.00 hod. Případné II. kolo volby proběhne v pátek 27. ledna 2023 v čase
od 8.00 do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Vyvěšeno: 30. 12. 2022

Datum sejmutí: 28. 1. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět